Projekt Bridging Innovation and Learning in TVET (BILT) je večletni projekt UNESCO-UNEVOC, ki podpira deležnike TVET (tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje) pri reševanju trenutnih izzivov, ki so posledica tehnoloških, družbenih, okolijskih in delovnih sprememb. BILT s svojimi dejavnostmi uresničuje Unescovo strategijo TVET, zlasti s podpiranjem dveh medsektorskih področij ukrepanja:

  • Predvidevanje in ocenjevanje znanj in spretnosti ter
  • Priznavanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij znotraj in prek meja.

Krovna tema projekta BILT so „Nove kvalifikacije in kompetence“ (NQC). Projekt zagotavlja platformo za pravočasno in natančno raziskovanje procesa prepoznavanja (identification) novih kvalifikacij in kompetenc, njihovo vključevanje  (integration) v privlačne in prilagodljive učne načrte in predpise za usposabljanje ter njihovo izvajanje (implementation) v inovativnih pristopih usposabljanja, imenovanem tudi postopek treh I.

V projekt BILT se je vključil tudi Šolski center Nova Gorica, kjer se torej iščejo rešitve za izzive vezane na nove kvalifikacije in kompetence:

  • Identifikacija v prihodnost usmerjenih kvalifikacij in kompetenc (da služijo potrebam trga dela, da se odzivajo na družbeno-ekonomske zahteve, vodijo do obetavnih poklicnih poti),
  • Integracija (vključevanje novih kompetenc v učne načrte, usposabljanja…) ter
  • Implementacija (Učitelji in mentorji potrebujejo podporo pri svojem strokovnem razvoju in seznanjanju z novimi metodami poučevanja in učenja, tudi z učenjem na daljavo, pedagoška okolja pa morajo biti primerna namenu).

V ta namen so razvili orodje – Self Reflection Tool (Orodje za samoocenjevanje organizacije). Cilj orodja je spodbuditi poklicne in strokovne šole, da razmislijo ali so dovolj pripravljene za sodelovanje v procesu treh I-jev na asertiven in učinkovit način. 8 šol oziroma šolskih centrov iz Evrope, Azije in Afrike je bilo povabljenih k sodelovanju pri testiranju tega orodja (3 iz Evrope, 2 iz Azije ter 3 iz Afrike). Prejšnji teden je skupina učiteljev, dijakov in vodstvo ŠCNG testirala pripravljeno orodje in podala povratno informacijo o orodju za samoocenjevanje. Delo je potekalo v skupinah,  v obliki delavnic, kjer smo preko strokovne debate in izmenjave mnenj preizkusili pripravljeno orodje v obliki sklopa vprašanj, ki so nas vodila skozi proces. V nadaljevanju nas čaka oblikovanje in izvajanje akcijskega načrta za NQC, da bi izkoristili priložnosti za izboljšave, ki so bile ugotovljene med postopkom. Izbrane sodelujoče institucije bodo imele pomembno vlogo tudi pri prenosu metodologije na regionalni ravni.

Več informacij o projektu.