Projekt v teku, kjer praktikant modelira staro zapuščeno hišo v programu Blender!
Sledil je video vodiču, ki ga je mogoče najti na spletnem kanalu Blender Guru. Le-ta prikazuje postopke, kako oblikovati hišo, okolico, dodajati teksture ter mnogo drugih nasvetov, ki so ključnega pomena pri usvojitvi osnovnega znanja modeliranja.